Vertalersbestand

Hier is een overzicht te vinden van literair vertalers in en uit het Nederlands die betrokken zijn (geweest) bij het Expertisecentrum Literair Vertalen, als moderator, mentor, deelnemer van een cursus, door een mentor begeleide vertaler, of die de Master Literair Vertalen aan de Universiteit van Leuven/Utrecht of de VertalersVakschool in Amsterdam succesvol hebben afgerond.

Je kunt dit vertalersbestand gebruiken om te zoeken naar een vertaler op basis van bron- en doeltaal of naam van de vertaler.

Literair vertalers die lid zijn van de Vereniging van Letterkundigen kun je hier vinden. Het ledenbestand van de Vlaamse Auteursvereniging, waar ook literair vertalers onderdeel van uitmaken, kun je doorzoeken via deze website. 

Als vertaler kun je een eigen pagina met je professionele informatie aanmaken in het Vertalersbestand. Dit kun je vervolgens gebruiken als visitekaartje voor potentiële opdrachtgevers. Als je wilt worden opgenomen in dit bestand kun je een e-mail sturen naar literair.vertalen@uu.nl met daarin je voor- en achternaam, nationaliteit, e-mailadres, je relatie tot het ELV of opleiding en een korte motivatie. De aanvraag wordt door ons bekeken, en na goedkeuring krijg je een login-link waarna je je profiel kunt invullen.