Linda Broeder
Talen
In het Nederlands uit het: 
Engels (English)
Verschenen vertalingen
Relevante werkervaring

Werkgroep Algemene Boekvertalers - Workshop chicklit vertalen

April 2016
Samenstellen en verzorgen van een workshop over het vertalen van chicklit.

LOI Vertaler Engels (HBO) - Docent

December 2012 - heden
Nakijken en beoordelen van verscheidene inzendopgaven voor de modulen Maatschappijkennis en vertalen, Vertalen in de praktijk, Vertaaltools. Verzorgen van een van de lesdagen (opstellen van de lesstof, doceren en nakijken van huiswerk) met als onderwerp het vertaalproces van begin tot eind: van acquisitie tot onderhandelen, tot het maken van de vertaling en het uiteindelijk opstellen van de factuur.

Expertisecentrum Literair Vertalen - Projectmedewerker digitale communicatie

April 2008 - december 2011
Beheren van de website van het ELV in alle facetten (inhoud, techniek, communicatie met bezoekers). Onderzoeken en im­plementeren van digitale technieken voor de verschillende diensten van het ELV (bijvoorbeeld het opzetten van een digitale leer­omgeving voor de cursussen). Ontwikkelen van overig digitaal materiaal (digitale administratiesystemen, relatie­beheer­systeem, programmaboekjes, etc.). Opzetten en uitvoeren van een groot­schalig onderzoek naar de effectiviteit van de ELV-cursussen. Overige werkzaamheden: het mede-organiseren van de vertaal­cursussen en mentoraten, informatievoorziening naar derden.

Steunpunt Literair Vertalen - Student-assistent

April 2007 - april 2008
Beoordelen en verbeteren van de functionaliteit en de vormgeving van de website. Volgen van de actualiteiten omtrent het vertalen en het schrijven van nieuwsberichten hierover. Ondersteunen bij de organisatie van vertaalworkshops. Informatievoorziening naar derden. Administratieve werkzaamheden.

Opleidingen en Cursussen

Ontwikkelingsbeurs literair vertalen Engels - Expertisecentrum Literair Vertalen

Jaar: 
2016

Mentor: Harm Damsma

Intensieve cursus literair vertalen Engels - Expertisecentrum Literair Vertalen

Jaar: 
2014

Moderatoren: Harm Damsma & Niek Miedema, Caroline Meijer

MA Engelse taal en cultuur - Universiteit Utrecht (cum laude)

Jaar: 
2007

Hoofdrichting: Vertalen

Opleiding Uitgeverij - VOB / Boekacademie

Jaar: 
2007

Richting: Realisatie

BA Taal- en Cultuurstudies - Universiteit Utrecht (cum laude)

Jaar: 
2006

Hoofdrichting: Taalontwikkeling en taalvariatie
Minors: Engelse taal en cultuur, Vertalen

Nevenactiviteiten

Persklaarmaker / corrector

O.a. voor:

 • Kosmos Translations
 • LOI (als docent)
 • Meulenhoff Boekerij
 • SCRiBBR

Researcher / tekstschrijver

Specialisatie: academische artikelen en rapportages op het gebied van vertalen, vertaalwetenschap en literatuur; ontwikkelen van lesmethodes rond deze onderwerpen.

 • Dossiers literair vertalen - Expertisecentrum Literair Vertalen (2015-heden)
  Interne dossiers over de huidige stand van zaken binnen de literaire vertaalwereld voor vertalingen in en uit het Nederlands: wat is er sinds de oprichting van het ELV zoal gebeurd binnen deze wereld en hoe ziet de (nabije) toekomst eruit? 
 • Naar een definitieve elektronische leeromgeving voor het ELV - Expertisecentrum Literair Vertalen (2013)
  Adviesrapport over het toekomstige gebruik van een elektronische leeromgeving bij het ELV, in het bijzonder bij het organiseren van vertaalcursussen.
 • Maatschappijkennis en vertalen - LOI (2012)
  Lesmateriaal voor de HBO-opleiding Vertaler Engels, module Maatschappijkennis en vertalen. Onderwerpen: vertaalstrategieën, het vertalen van realia
 • Literair Vertalen - LOI (2010)
  Lesmateriaal voor de HBO-opleiding Vertaler Engels, module Literair Vertalen. Onderwerpen: het vertalen van stijl, het vertalen van realia, het vertalen van kinder- en jeugdliteratuur.