Mieke Adriaensen
Talen
In het Nederlands uit het: 
Frans (français, langue française)
Russisch (русский язык)
Engels (English)
Verschenen vertalingen

Twee verhalen, Vladimir Vojnovitsj

geplaatst in het Tijdschrift voor Slavische Literatuur, nr. 53

Handig! (Susan Donovan)

bij De Vrijbuiter
Opleidingen en Cursussen

Hogeschool Gent, België

licentiaat vertaler Frans en Russisch (keuzevakken literair en essayistisch vertalen)

Universiteit Gent

creditcontract met nadruk op Russische taal en literatuur

Centre Européen de Traduction Littéraire, Brussel (2008)

verschillende workshops Frans - Nederlands, geleid door Vlaamse en Nederlandse vertalers

Intensieve Cursus Literair Vertalen Russisch, Utrecht (2008)

Vervolgcursus Literair Vertalen Russisch, Alden Biesen (2009)