Privacyverklaring Vertalersbestand ELV

 1. Identiteit verantwoordelijke

  De verantwoordelijke voor deze website is het Expertisecentrum Literair Vertalen, Trans 10, 3512 JK te Utrecht. Het ELV is bereikbaar via literair.vertalen@uu.nl.

 2. Doeleinde

  Het doel van het Vertalersbestand is om een overzicht te bieden van literair vertalers in en uit het Nederlands die betrokken zijn (geweest) bij het Expertisecentrum Literair Vertalen, als moderator, mentor, deelnemer van een cursus, door een mentor begeleide vertaler, enzovoorts. De betreffende vertalers kunnen, indien zij willen worden opgenomen in dit Vertalersbestand, een eigen profielpagina aanmaken op de website van het ELV, met hun persoonlijke gegevens. Dit profiel stelt de vertaler in staat om zichzelf op professioneel vlak - met betrekking tot literair vertalen - online te profileren, bijvoorbeeld voor potentiële opdrachtgevers. Raadplegers van het Vertalersbestand (waaronder, maar niet uitsluitend, potentiële opdrachtgevers) kunnen dit bestand gebruiken om te zoeken naar een specifieke vertaler op basis van verscheidene criteria, als bron- en doeltaal, opleiding, eerder vertaald werk, etc.

 3. Gevraagde informatie

  1. Registratiegegevens

   Voor het aanmelden bij het Vertalersbestand is registratie vereist. Hierbij zijn aanvragers verplicht om hun voor- en achternaam op te geven, hun e-mailadres en hun relatie met het ELV. De aldus verkregen gegevens dienen slechts ter administratie en verificatie van de identiteit van de vertaler door het ELV en worden niet op internet gepubliceerd. Deze niet-openbare gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met het ELV en worden door het ELV niet aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

  2. Profielgegevens

   Na registratie kan de vertaler een profiel invullen in het Vertalersbestand. Deze informatie is openbaar en voor iedereen toegankelijk. De vertaler kan hierbij grotendeels zelf bepalen welke gegevens hij / zij wel en niet verstrekt; de meeste invulvelden zijn optioneel. De velden naam, bron- en doeltaal en relatie met het ELV dienen echter wel altijd te worden ingevuld.

   Gezien het doel van het Vertalersbestand (het leggen van contacten met anderen binnen het vakgebied literair vertalen) kan de vertaler ervoor kiezen om de contactfunctie in te schakelen. Raadplegers van het Vertalersbestand kunnen dan contact leggen met de vertaler via een contactformulier, dat is gekoppeld aan het opgegeven e-mailadres van de vertaler. Let wel: het e-mailadres zelf wordt hierbij niet openbaar gemaakt en is op geen enkele wijze zichtbaar voor de raadplegers van het bestand.

 4. Ontvangers

  De profielgegevens in het Vertalersbestand zijn openbaar en wereldwijd toegankelijk. Wie informatie invult op zijn / haar profiel, gaat ermee akkoord dat deze informatie door een onbekende groep lezers kan worden bekeken. Het ELV raadt vertalers dan ook ten zeerste aan om dit in ogenschouw te nemen bij het verstrekken van persoonlijke informatie. De registratiegegevens (waaronder de contactgegevens) zijn slechts toegankelijk voor de medewerkers van het ELV.

 5. Rechten deelnemers

  Deelnemers aan het Vertalersbestand geven door registratie ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens door het ELV. Tevens geven zij toestemming voor de online publicatie van de profielgegevens die zij zelf invullen op hun profiel. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en een verzoek tot verwijdering van het profiel indienen. Desgevraagd verwijdert het ELV tevens de registratiegegevens die bij het ELV zelf zijn vastgelegd. Om een verzoek tot verwijdering van het profiel te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de vertaler de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. Het ELV neemt contact op met het e-mailadres dat bij registratie is opgegeven. Verzoeken tot verwijdering van het profiel (plus optioneel de registratiegegevens) kunnen worden ingediend via het algemene e-mailadres van het ELV: literair.vertalen@uu.nl.

 6. Privacyvragen

  Vragen over het privacybeleid van het Vertalersbestand kunnen per post aan het ELV worden gesteld via bovenstaand adres, of per e-mail via literair.vertalen@uu.nl.

 7. Overige gegevensverwerking

  De website gebruikt geen cookies of andere methodes om op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen. Ook worden er geen persoonlijke gegevens als IP-adressen vastgelegd.

 8. Beveiliging

  Voor de registratie van deelnemers aan het Vertalersbestand gebruikt het ELV een beveiligd protocol, https. De aldus verkregen registratiegegevens worden door het ELV opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die alleen toegankelijk is voor het ELV en voor de technisch beheerder. De gegevens in de profielen van het Vertalersbestand zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijzigingen van gegevens. Alle gegevens in de profielen van het Vertalersbestand zijn openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd.

 9. Bewaartermijn

  Alle gegevens in het Vertalersbestand blijven beschikbaar op internet zolang het ELV daartoe de middelen en mogelijkheden heeft, dat wil zeggen, in ieder geval tot het einde van de beleidsperiode 2008 -2012. De vertaler kan zijn / haar gegevens te allen tijde laten verwijderen, door een verzoek tot verwijdering van het eigen profiel en alle daarin opgenomen gegevens in te dienen, eventueel met een aanvullend verzoek tot verwijdering van de registratiegegevens. Dit kan via het algemene e-mailadres van het ELV: literair.vertalen@uu.nl.

 10. Melding bij het CBP

  Het Vertalersbestand van het ELV is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder het meldingsnummer: m1408525.